โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดกิจกรรม โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก และการบริหารจัดการทางการเงินให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ตลอดจนสร้างความมั่นใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชน ภายใต้ข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 โดยมีนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม