TO BE NUMBER ONE IDOL

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายศรีวัย โญกาศ และนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน TO BE NUMBER ONE IDOL โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่เป็นตัวแทนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขัน เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

รุ่นที่ 10 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 1. นายวธัญญู ธุรี 2. นางสาวณิชกมล ประกอบศิลป์ 3. นายสิทธิชัย คำใจ ทั้งนี้ นายวธัญญู ธุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เพื่อไปแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่10 ระดับประเทศต่อไป ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม