ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับ นายมานัส นพคุณ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผู้บริหารสถานศึกษาอาวุโสสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน สหวิทยาเขตของจังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู ฯลฯ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม