การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

เป็นประธานในพิธี และนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม