เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียนได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักเรียนบริเวณประตูทางเข้า-ออก

ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้นายมานัส นพคุณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูเวรประจำวัน คณะกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ควบคุม และดูแลความเรียบร้อย ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม