สืบสานตำนานยี่เป็ง ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็ง ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และเกิดความตระหนัก

อนุรักษ์ และหวงแหนประเพณียี่เป็งล้านนา โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับตำนานประเพณียี่เป็งล้านนา การแข่งขันทำกระทงใบตอง การแข่งขันก่อเจดีย์ทราย การแข่งขันดนตรีโฟล์คซองคำเมือง และการประกวดธิดานพมาศอนุรักษ์ไทย ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี 

คลิกดูภาะกิจกรรม