การประชุมเพื่อพิจารณาการขอเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาการขอเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ผู้แทนชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย อาคารจักรคำวิทยาคม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม