ร่วมงานประเพณีลอยกระทง จ. ลำพูน ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม