CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้262
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้262
เดือนนี้983
ทั้งหมด701962

การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผลการแข่งขันมีดังนี้


1. นางสาวสุกันยา มาโสด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 60 เมตร สถิติ 8.43 วินาที
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 80 เมตร สถิติ 11.05 วินาที
ได้รับรางวัล ชนะเลิศวิ่ง 100 เมตร สถิติ 13.72 วินาที
2. นางสาวปณิชา อุตรสัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 60 เมตร สถิติ 9.38
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 80 เมตร สถิติ 12.01
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 100 เมตร สถิติ 15.02
3. นางสาววาธิณี ผุสดี รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 60 เมตร สถิติ 8.03 วินาที
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 80 เมตร สถิติ 10.28 วินาที
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร สถิติ 13.27 วินาที
4. นางสาวธันยพร ป๋ากาศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 60 เมตร สถิติ 8.77 วินาที
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 80 เมตร สถิติ 11.56 วินาที
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร สถิติ 14.45 วินาที
5. นางสาวนภัส มาละวัณนา รุ่นอายุไม่เกิน 16ปีหญิง
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 60 เมตร สถิติ 9.32 วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 80 เมตร สถิติ 12.65 วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 100 เมตร สถิติ 15.77 วินาที
6. เด็กหญิงศิริประภา วิริยะ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 60 เมตร สถิติ 9.39 วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 80 เมตร สถิติ 12.71 วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 100 เมตร สถิติ 15.51 วินาที
7. เด็กชายสุปัญญา แซ่ก๋วย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 60 เมตร สถิติ 7.57 วินาที
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 80 เมตร สถิติ 9.89 วินาที
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร สถิติ 12.21 วินาที
8. นายศุภณัฐ ศรีวิชัย รุ่นอายไม่เกิน 16ปีชาย
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 80 เมตร สถิติ 10.57 วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 100 เมตร สถิติ 12.83วินาที
9. นายคณินธร เคหะสมบูรณ์ รุ่นอายุไม่เกิน 16ปีชาย
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 60 เมตร สถิติ 8.09 วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 80 เมตร สถิติ 10.32วินาที
10. เด็กชายถิรวัฒน์ กาศสนุก รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 60 เมตร สถิติ 7.95 วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 80เมตร สถิติ 10.53 วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 100เมตร สถิติ 12.68 วินาที
11. นายพงษกร จงแจ่มฟ้า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 60 เมตร สถิติ 8.13วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 80 เมตร สถิติ 11.70วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 100 เมตร สถิติ 16.96 วินาที
12. เด็กชายพีรพล ศิริแก้ว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 60 เมตร สถิติ 8.16วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 80 เมตร สถิติ 10.34
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 100 เมตร สถิติ 12.90
13. นางสาวณวภัสร์ คำภิคำ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 60 เมตร สถิติ 9.55 วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 80 เมตร สถิติ 11.97 วินาที
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 100 เมตร สถิติ 15.46 วินาที 

คลิกดูภาพกิจกรรม