โครงการซอและค่าวฮ่ำ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เครือข่ายผู้นำเยาวชน SEED THAILAND ได้จัดอบรมโครงการซอและค่าวฮ่ำ เพื่อการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ในหัวข้อ: การเรียนรู้ต้นทุนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม การใช้สื่อดิจิทัล

และความสร้างสรรค์ต่อยอดความคิด พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น เพลงซอล้านนา และสามารถนำไปสื่อสารในประเด็นสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายในเด็กและเยาวชนในพื้นที่และดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม