การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้เข้ารับการพัฒนา (ฝึกประสบการณ์) ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำเสนอผลการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เพื่อเป็นการศึกษาสภาพจริงการบริหารจัดการในสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมหรือการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ โดยมี ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม