การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน

เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและร่วมกันปลูกฝังวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม