CKK Online


CKK Information


QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้2
เมื่อวานนี้3
สัปดาห์นี้16
เดือนนี้5734
ทั้งหมด795599

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 ดังนี้

 

1. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพัชราภา ศรีนวลใหญ่ และ นายธนวิชญ์ ทองชัย ครูที่ปรึกษา นางณัฐรินีย์ วัฒนาพันธุ์ และนางจิราวรรณ ธรรมยศ
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักเรียนประกอบด้วย นายธนภัทร มหาพรหม นางสาวณมน ธนุธรณ์ และนายธีรเทพ ศรีฟอง ครูที่ปรึกษา นางณภัค ฐิติมนัส
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน และเงินรางวัล 3,500 บาท ได้แก่ นายสรวิศ ทิพย์เวียง นายโรจนัสถ์ สุวรรณเรือง และนายพิธิวิท เนตรคำยวง ครูที่ปรึกษา นางชลภิรัตน์ แก้วมูล และนางสาวดุษฎี วัฒนคามินทร์
4. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นายณัฐพนธ์ มณีขัติย์

คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม