การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจาก 4 สถาบันในสังกัดกองทัพอากาศ

การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจาก 4 สถาบันในสังกัดกองทัพอากาศ ได้แก่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ และโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โดยคณะกรรมการเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของกองทัพอากาศ วันที่24 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม