การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รองผู้อำนวยการวิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน และผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย ตรวจเยี่ยมห้องสอบ

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่