จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (พ.ศ.2567-2569)

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (พ.ศ.2567-2569)

ระยะ 3 ปี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ และ อ.ดร.คะเณยะ อ่อนนาง ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม