โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา2559

รางวัลนักเรียนพระราชทาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    นางสาวอัญชิสา กระบวนแสง  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     นางสาวทักษิณา    มาลี