ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก(คัดกรอง)เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือก(คัดกรอง)เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูที่นี่