ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561

นางสาวศิริลักษณ์ ต๊ะแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
หนึ่งในตัวแทนของเยาวชนจังหวัดลำพูน
ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค
เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 
รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ 
ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่