ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 2-18 ก.ค. 61
คลิกที่ https://goo.gl/U2bJy2