การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ธนาคารโรงเรียน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม จักรคำ สัญญาออม น้อมนำ ปณิธาน สานต่อความดีปี 2 ของธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการออม อีกทั้งยังมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียนที่มีการออมอย่างต่อเนื่อง ณ ธนาคารโรงเรียน

คลิกดูภาพกิจกรรม