ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน

 
http://north66.sillapa.net/sm-lpn35