ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

**ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อทุกแผนการเรียน**