ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ประกาศรายชื่อเพื่อมอบตัว ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ  แก้ไขห้อง 231 เป็นห้อง 226

รายชื่อนักเรียน ม.1 

ม.1  กลุ่ม 7 - 9  เป็นห้อง EPDP  กลุ่ม 10 - 12 เป็นห้อง SMTE

รายชื่อนักเรียน ม.4