Up

เอกสารงานบุคคล

จค.อก.03-13แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณ
จค.อก.03-15แบบฟอร์มของส่งคืนเครื่องราช
แบบฟอร์มขอ-กพ7
แบบฟอร์ม-กพ7-ลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มคำของทำบัตรข้าราชการใหม่
เอกสาร PLC
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ID PLAN แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
ฟอร์มขอเปลี่ยนเวรยาม
เอกสาร PLC
เอกสารแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA
ปฏิทินการพัฒนางาน วPA ปีงบประมาณ65
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบฟอร์มโควิดCOV-1 กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง ขออนุญาตกักตัว
แบบฟอร์มโควิด COV-2 กรณีติดเชื้อโควิด ขอรักษาตัว.pdf
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ-ว9
 
 
Powered by Phoca Download