CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้254
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้254
เดือนนี้975
ทั้งหมด701954
Up

เอกสารงานพัสดุและทัรพย์สินโรงเรียน

ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ใบตรวจรับการจ้าง
ใบตรวจรับพัสดุ
ใบยืม
ใบส่งมอบงาน
ใบสนับสนุนครุภัณฑ์
ใบสั่งจ้างนิติบุคคล
ใบสั่งจ้างบุคคลธรรมดา
ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อนิติบุคคล
ใบสั่งซื้อบุคคลธรรมดา
ใบสำคัญจ่าย
ใบสำคัญรับเงิน
จค.บง.07.7-แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-ใช้ชั่วคราว
แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ของโรงเรียนจักรคำคณาทร-จังหวัดลำพูน
แบบขออนุญาตใช้รถโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ2563
 
 
Powered by Phoca Download