เมนูหลัก

CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้241
เมื่อวานนี้310
สัปดาห์นี้1160
เดือนนี้3647
ทั้งหมด717258
Up

เอกสารงานนโยบายและแผนงาน

1.ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2565
2.เล่มคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2565
3.แบบฟอร์มใบปะหน้าโครงการ-ปีงบ-2565-จค.บง.07.8
4.แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีงบประมาณ-2565-2.-จค.บง.-07.1
5.แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย-จค.บง.-07.1
6.แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ-จค.บง.07.2
7.แบบขออนุญาตดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
8.บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์-จค.บง.07.5
9.แบบฟอร์มวิเคราะห์โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีงบ65-2
10.ตารางการนำเสนอโครงการ-กิจกรรม-ของกลุ่มงาน
11.สรุปโครงการแบบแผน-01
12.สรุปโครงการแบบแผน-02
ประกาศการกำหนดระดับคุณภาพการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
 
 
Powered by Phoca Download