เมนูหลัก

CKK Online

CKK InformationQR-CODE

VTR โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และ VTR ระดับชั้น

VTR โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา2561

 

 VTR ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

 

VTR ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

VTR ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

 

VTR ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

 

VTR ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

VTR ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน