ต้อนรับ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่

         เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนนำโดย ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ Ms. Jennifer A. Harhigh กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ Ms. Jennifer A. Harhigh ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความยาวนานกว่า 200 ปี ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม