งานมหกรรมความสามรถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนจังหวัด

                 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นายจิรวัฒน์ ปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมความสามรถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ทั้งนี้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นายจิรวัฒน์ ปัญญา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารได้ร่วมชมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และกิจกรรมหุ่นยนต์ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม