ผลงานนักเรียนการแข่งขันว่ายน้ำ ระยะทาง10กม.(ทะเล) ได้ที่15 ในระดับนานาชาติ

นายสุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังสี แข่งขันว่ายน้ำ ระยะทาง10กม. (ทะเล) ได้ที่15  ในระดับนานาชาติ