งานมุทิตาจิต “คุรุปูชนีย์ ศรีจักรคำฯ 61”

    เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุพล ประสานศรี คระผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดงานมุทิตาจิต แด่ครุผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ครูวุฒิ สัมฤทธิ์ ครูจำรัส อินต๊ะเสน ครูสุรพงษ์ วงศศรีคุณถาวร ครูนัยนา อินทรเดช ครูนภารัตน์ พัชราพิชญ์ ครูสุณัญช์ อินต๊ะเสน ครูมยุรี สมพงษ์ และครูสุคนธ์ จินดาหลวง ในงานมุทิตาจิต “คุรุปูชนีย์ ศรีจักรคำฯ 61” ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรม1 
คลิกดูภาพกิจกรรม2