งานมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี61

            วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุพล ประสานศรี คระผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้จัดงานมุทิตาจิต ในงาน “จากวันวานที่เพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” แด่ครุผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ครูวุฒิ สัมฤทธิ์ ครูจำรัส อินต๊ะเสน ครูสุรพงษ์ วงศศรีคุณถาวร ครูนัยนา อินทรเดช ครูนภารัตน์ พัชราพิชญ์ ครูสุณัญช์ อินต๊ะเสน ครูมยุรี สมพงษ์ และครูสุคนธ์ จินดาหลวง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

คลิกดูภาพกิจกรรม1 
คลิกดูภาพกิจกรรม2