ชนะเลิศเหรียญทอง ขว้างค้อนชายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 จังหวัดพิษณุโลก

ชนะเลิศเหรียญทอง ขว้างค้อนชาย นายสุรชาติ  มาลาจุมปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 จังหวัดพิษณุโลก