เข้าร่วมอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

   เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”ตามกำหนดการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยทีมวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ฯ และมีรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นายศรีวัย โญกาศเป็นประธาน ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน