เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้ามาเยี่ยมชม และพูดคุยให้คำปรึกษาแก่คณะผู้บริหารจังหวัดลำพูน

           ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้ามาเยี่ยมชม และพูดคุยให้คำปรึกษาแก่คณะผู้บริหารจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา จ.ลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม