นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน สอบได้คะแนนสูงสุดของจังหวัดลำพูนทั้ง 6 ระดับ

               นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน สอบได้คะแนนสูงสุดของจังหวัดลำพูนทั้ง 6 ระดับ (ม.1 คะแนนเท่ากัน 2 คน) ในการสอบ English Proficiency Test 2018