ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ดนตรีพื้นเมือง

                โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาประเพณียี่เป็งล้านนา