นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2

       นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ได้แก่ นางสาวนันท์นภัส วงศ์วิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 สาขาวิชาดาราศาสตร์ นายภากร พันวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 สาขาวิชาฟิสิกส์ และนายชาติตระการ ธรรมเดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คลิกดูภาพกิจกรรม