การแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียน/นักศึกษา งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มกราคม 2562

 

ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียน/นักศึกษา งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
นายสาริน ยองสุวรรณ์
นายพงษ์ศักดิ์ อุดตึง

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท
นางสาวณิชาภา ภัทรวนนท์
นายกฤช ทิพย์นวล
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
นายเจษฎา กำเพ็ญ
นายกฤษณ์สังข์ คำตันแก้ว

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม
นางชลภิรัตน์ แก้วมูล
นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก