เลือกตั้งประธานคณะสีปี 2562

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานกิจการนักเรียน โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย ได้จัดกิจกรรมการตั้งประธานคณะสี ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม