วันตรุษจีน ประจำปี 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมชมการแสดงจากนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนและเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมต่างๆ เช่น การชงชาแบบจีน และการฝึกเขียนอักษรภาษาจีน ณ สนามฟุตบอล และอาคารเหมพินทุไพจิตร

คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่