การอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดการอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม