โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน Gifted Math ภาคเหนือ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน Gifted Math ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการนำเสนอโครงงานประเภท Oral Presentation เรื่องการหาพื้นที่ของรูป n เหลี่ยม โดยใช้จุดพิกัดของจุดยอดมุมและสมบัติจำนวนเชิงซ้อน ได้แก่ นายชาติตระกาล ธรรมเดช น.ส. ปวิชญา วาดคำ น.ส. วรัตชญา แสนคำ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการนำเสนอโครงงานประเภท Poster Presentation เรื่อง โปรแกรมการคาดคะเนน้ำหนักด้วย GPS ได้แก่ นายศิรศักดิ์ หมื่นสิทธิโรจน์ น.ส. มลิษา คำแดงใหญ่ น.ส. ศริวิมล ศรีไม้

คลิกดูภาพกิจกรรม