ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเสริมขวัญและสร้างกำลังใจให้นักเรียนเดินทางสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจ ตลอดจนสร้างความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างครูและศิษย์ทุกคน

คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่ 1   2    3   4