วันเกียรติยศจักรคำคณาทร ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่11 มีนาคม 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดงาน “วันเกียรติยศจักรคำคณาทร” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการประกาศเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับประกาศผลงานดีเด่น ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด และเพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมของโรงเรียนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม1    2    3    4