ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่