จตุรมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ของ 4 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.ลำพูน

โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กร ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่