การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

 

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

คลิกดูภาพกิจกรรม