การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

กิจกรรมตามรอยพระพุทธองค์ บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ ระดับชั้น ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม จัดกิจกรรมตามรอยพระพุทธองค์ บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดไก่แก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นองค์รับแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมบุรีรตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม